Vostok Europe ANT-20 Maxim Gorky 5803088 – 2432
Vostok Europe K3 submarine
Vostok Europe K3 Submarine 0325026 – 2432
Vostok Europe Lunokhod 1 - 2432/5315019
Vostok Europe Lunokhod 1 – 2432/5315019
Vostok Europe Lunokhod 2005 2432/5345034
Vostok Europe Lunokhod Expedition Trophy 2005 2432/5345034
Vostok Europe Pobeda GAZ M20 3335022 – 2416
Vostok Europe Rocket N1 2204048
Vostok Europe Rocket N1 2204048 – 2426